Hypnosterapi

När det kommer till förändring är hypnos en väldigt effektiv metod. Grunden är att antingen med hjälp av en terapeut eller själv, försätta sig i ett alternativt medvetandetillstånd för att därefter förändra gamla föreställningar som inte längre hjälper eller gynnar oss. Tillståndet är i stort sett detsamma som vid meditation, men till skillnad från meditation, har man vid hypnos oftast ett specifikt syfte. Syftet kan vara att att antingen uppnå en förändring, läka något som har gömt sig i det undermedvetna eller att helt enkelt uppleva något under själva hypnosen.

I detta tillstånd kan vi använda vår fantasi mer effektivt och ersätta gamla sanningar som sedan länge spelat ut sin roll med nya positiva sanningar.

Vad är hypnos och hur fungerar det ?

Hypnoterapi är en samlingsbeteckning för flera terapiformer där hypnosen används som ett effektivt redskap för att uppnå en positiv förändring.

Jag använder alltså hypnos för flera olika ändamål. Dels arbetar jag med stresshantering då hypnos är ett bra sätt att lugna ett stressat sinne och att jobba med att ändra tankar och beteenden som gör att stressen kan minska och bli hanterbart och till slut försvinna.

Psykisk ohälsa är ett väldigt brett område med många olika inriktningar. Det kan gälla ångest, panikångest, depression, fobier och tvångsbeteenden. Men även hur man kan ändra sitt mindset, att ändra på negativa tankemönster som gör att vi inte kommer framåt i livet utan hela tiden står och stampar på samma ställe.

Hypnoanalys är en terapiform som jag arbetar med när det gäller saker som orsakar symptom som tex depression, ångest, fobier och tvångsbeteenden.

Hypnoanalys kan beskrivas som lagen om orsak och verkan; varje symptom (verkan) måste ha en orsak. I hypnoanalysen arbetar klient och terapeut med verktyget ” Fria associationer” där klienten under hypnos går tillbaka till minnen av de tidiga åren av sitt liv. Många djupa emotionella sår går ju att spåra till händelser i tidig barndom. Dessa första år är som bekant viktiga för en persons utveckling och utgör grunden som vi bygger resten av våra liv på.

Med hjälp av dessa fria associationer hittar man orsaken till symptomen och gradvis försvinner de för att inte komma tillbaka.

Det är en djupgående individuell terapi, vilket gör att det inte går att säga innan precis hur många behandlingar som behövs, men det räknas som en korttidsterapi och vanligen brukar det räcka med 6-12 tillfällen.

Jag har gått min utbildning i Hypnoanalys hos Görgen Sundvall i Gränna och Stockholm.

 

Men vad är egentligen hypnos ?

Det finns många olika definitioner av vad hypnos är. Det kanske är så för att det inte är helt enkelt att förklara kopplingen mellan kropp och själ.

En definition är: ”ett tillstånd av samtidig avslappning, skärpt koncentration och ökad medvetenhet framkallat av suggestioner”

Hypnos är djup avslappning vid fullt medvetande (man kan dock ven vara i hypnos/trance och samtidigt vara spänd som en fiolsträng)

Det finns ingen speciell definierbar hypnoskänsla, du befinner dig i hypnos flera gånger om dagen utan att du inser det. Tex när du läser en bok, koncentrerar dig djupt på en viss uppgift, ser en bra film och ibland även när du kör bil, du har kanske varit med om att du kör din bil och helt plötsligt kommer fram och inte riktigt minns hur du kom dit? Det är också en form av hypnos eller trance.

Många är skeptiska och säger att ” jag kan inte bli hypnotiserad” Ofta grundar sig det på att man egentligen kanske är lite rädd och att man har fått en felaktig bild av vad hypnos är. Kanske har de sett en hypnosshow på tv där deltagarna blev hypnotiserade och började springa på alla fyra som en hund och skälla, låtsas vara en arg dam som högljudd talar om vad hon tycker osv.

Även om detta också är möjligt så är det absolut inte så man jobbar inom terapin. Sen är det, även om det gäller hypnos som underhållning  eller terapi, aldrig möjligt att hypnotisera någon mot sin vilja eller att få någon att göra saker mot sin vilja. De människor som låter sig hypnotiseras under en tv show gör det av helt fri vilja och har inget emot att leva sig in i sin roll.

 

Vanliga myter och missuppfattningar (Fredrik Praesto)

Man avslöjar sina hemligheter när man är hypnotiserad.

Inte alls, det är däremot lättare än vanligt att använda sin fantasi. Man är också i stället väldigt mottaglig för suggestioner. Hypnos används mig veterligen inte på vittnen inom tex rättsväsendet eftersom det så lätt påverkar vår fantasi. Det är alltså inget sanningsserum.

Under hypnos är man helt borta och förstår inte vad som händer.

En mycket vanlig missuppfattning. Om du är helt borta befinner du dig antingen i djup sömn eller så är du medvetslös. Om du skulle vara ”borta” så är det inte heller möjligt att arbeta med terapi, då du inte skulle höra vad terapeuten säger och du skulle inte kunna ge respons och prata. Man är helt vaken under hypnos, även om saker och ting runtomkring kan kännas mindre viktiga och liksom tona bort en aning.

Efter hypnosen minns man ingenting av vad som hänt.

Eftersom man är vaken under hypnosen så kommer man också ihåg största delen av vad som sades och vad som upplevdes, precis som under vanliga samtal.

Om man blir hypnotiserad kan man fastna i hypnosen.

Detta är helt omöjligt även om terapeuten skulle dö under terapin. Eftersom hypnos är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn kommer man antingen att somna eller mer troligt, vakna eftersom man förstår att något är annorlunda. Kom ihåg att man inte förlorar medvetandet under hypnos.

Om man är Hypnotiserad kan terapeuten med sin makt förmå en till att göra saker som man inte vill.

Det finns sätt att få människor att göra sådant som de inte vill, men hypnos är i sig inte ett av de sätten. Man kan aldrig enbart genom hypnos få en person att göra något som den inte vill eller tycker är fel. Personen skulle direkt reagera på suggestionen och inse att något var fel. Normalt sett är detta inte ett problem eftersom klienten och terapeuten jobbar mot samma mål och för samma sak.

Endast ett fåtal människor kan bli hypnotiserade

Hypnos är något man lär sig och blir allt bättre på ju mer man övar, som med så många andra saker. Det är inte svårt men alla människor är olika och kan behöva en annan metod för att bli hypnotiserad. Alla människor med normal intelligens kan lära sig att samarbeta för att skapa ett trance tillstånd och man lär sig ofta komma djupare efter några försök.

Hypnos är bara fejk, de som verkar hypnotiserade låtsas bara.

Detta är en vanlig åsikt som faller ganska snabbt när man betänker att kirurgiska operationer utan annan bedövning än hypnos genomförts otaliga gånger. Det är svårt att fejka att det inte gör ont när någon skär i kroppen..

 

Hur går det till om jag vill ha en behandling hos Hypnobalans ?

Hör av dig till mig på antingen telefon, messenger eller via sms. Du kan beskriva lite kort vad som är problemet. Kanske vill du först ha mer information och veta mer innan du bestämmer dig ? Det går bra att boka in ett gratis konsultationsbesök på ca 30 min, antingen via telefon eller via ett besök på Hypnobalans. Jag kommer under detta besöket dock inte demonstera hypnos.

Du binder inte upp dig genom att boka ett första orienteringssamtal, utan kan därefter lugnt gå hem och fundera hur du vill göra. Det är trots allt inte alltid lätt att veta vad man vill och om man är redo. Ibland behöver man betänketid.