Life Therapy®

LIFE Therapy® har som mål att skapa en syntes som aktiverar kroppens, psykets och själens förmåga till självläkning.

En Syntesbehandling aktiverar det kraniosakrala flödet i kroppen och det elektromagnetiska flödet i energifältet som omger kroppen. Genom att aktivera och optimera dessa flöden kan terapeuten hjälpa klienten att starta en självläkningsprocess. Behandlingen inkluderar terapeutiska och manuella metoder för att medvetandegöra och förändra destruktiva mentala mönster och låsningar.

Life Therapy® hjälper på flera plan:

Mentalt

De första åren av våra liv styrs av Kopieringsfasen, då vi kopierar föräldrars och andra närståendes beteenden och ageranden utan tillräcklig livserfarenhet att värdera vad som är destruktivt eller produktivt. Allt kopieras och lagras både medvetet och omedvetet.

När vi blir lite äldre börjar vi interagera mer aktivt med andra människor och beroende på hur de vi möter behandlar oss börjar vi bilda en uppfattning om oss själv och om vårt värde. Vi är i detta avseende fortfarande helt utlämnade åt summan av det medvetande och den balans våra närstående besitter. Deras agerande lägger grunden för hur vi kommer att betrakta oss själva och många av de val vi kommer att ta – kanske resten av våra liv.

En positiv jag bild skapar självförtroende/självkänsla och gör att vi vill vårda och ta hand om våra kroppar. En negativ jagbild gör att vi inte ser lika stort värde i att vårda och ta hand om oss själva. Detta går igenom alla våra val, stora som små beslut, och har stor långsiktig påverkan.

Människor med destruktiva mönster kan slåss ett helt liv mot sig själva. Kroppen går sönder och vi vet att vi inte borde. Ändå fortsätter kampen. Vi behöver bryta mönstret, men hur? Ofta byts ett destruktivt mönster snabbt mot ett annat. I de allra flesta fall är man medveten om problemet, men inte förmögen att bryta det trots terapi och bearbetning. Kodningen ligger i vår plattform och vi behöver komma åt den omedvetna delen. Vi behöver i vissa situationer göra tvärtom mot vad vi brukar. Det finns automatiska strukturer i vårt tänkande som vi behöver förändra, eftersom vi inom vissa områden i våra liv behandlar oss själv på ett direkt nedbrytande sätt. Vi är långt ifrån alltid så logiska och rationella som vi gärna vill tro. Känslor kan ibland ställa till det rejält för oss, då vi inte reflekterar över de långsiktiga konsekvenserna. Hjärnan; på grund av sin uppdelning, reagerar på höger och vänster – det ger oss en stor fördel när vi behandlar. På tio minuter kan nya positiva mönster börja skapas!

Som terapeut behöver du inte alltid veta utgångsläget för att skapa ett nytt mönster. Det hjälper i de fall då klienten inte själv är medveten om problematiken eller kanske känner skam över att berätta om vissa aspekter av sitt liv. Oavsett hur situationen ser ut kan små positiva förändringar leda till ett stor konstruktivt resultat. Konsten ligger i att omkoda till det som skapar mest positiv förändring för klienten. Förtroendet mellan terapeut och klient är avgörande för resultatet.

När vi uppfostrar våra barn finns det många omedvetna mönster som överförs. Det sägs att barn ”gör inte som vi säger, de gör som vi gör”. Om du förändrar dina mentala mönster kommer dina barn att få en annan start i livet. De kommer att notera förändringen hos föräldern både medvetet och omedvetet. Tänk att kunna läka framtida generationer genom att börja arbeta med sig själv !

Emotionellt & Fysiskt

Behandling av nervsystemet - Kraniosakralt flöde

En frisk kropp har s.k. mikrorörelser i vävnaderna. I en kropp som drabbats av ohälsa, begränsas dessa mikrorörelser. Obalanser visar sig genom kroppsliga symtom som t.ex. spänningar i muskler, värk, inflammationer och/eller överbelastade organ.

Terapeuten assisterar kroppen till att återgå till sina naturliga ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån dessa originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättningar för kroppen att börja läka sig själv. Klienten upplever positiva reaktioner genom att känna ett utbrett lugn, stabilare sömn och lägre stressnivå efter behandlingen.

Behandlingsmetoden har utvecklats ur osteopatin av den amerikanske osteopatiske läkaren William G. Sutherland. Från början av 1900-talet fram till sin bortgång 1954 lade Dr Sutherland ner ett gediget arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. En fysisk/fysiologisk mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation.

Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, har rytmiska flödescykler. Dr Sutherland upptäckte också att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker.

Två av de ingående delarna i det kraniosakrala systemet har fått namn åt behandlingmetoden; kraniet och sacrum. Dr. Sutherland upptäckte att hjärnan, hjärnhinnorna och ryggmärgen och korsbenet med sin vätska utgör ett slutet hydrauliskt system. Detta system har precis som det kardiovaskulära systemet sin egen kraniosakrala puls.

Kroppen får möjlighet att återställa trycket i ryggmärgsvätskan, så att den pumpas ut med en jämn puls. Det kommer att påverka hela nervsystemet så att det kommer i balans.

Eftersom det har en effekt på nervsystemet, så kan man ofta lugna ner ett stressat system ganska snabbt. Det ökar också kroppens eget immunförsvar.

Energimässigt:

Energikroppen är en benämning på det elektromagnetiska fält som omger den fysiska kroppen. Om fältet enbart är magnetiskt (drar till sig) eller elektriskt (ger ifrån sig), eller inte sluter tätt omkring kroppen, påverkar det vår energi- och medvetandenivå. Hur samlat är fältet? Är det helt eller delvis inne i den fysiska kroppen? Ett tränat öga får mycket information genom att studera klientens beteende och allmäntillstånd.

Vår kropp drivs av energi – fysisk och spirituell. Kroppen kan laddas på många olika sätt; sömn, mat, vistas i naturen, omtanke, kärlek, kreativitet, beröring, träning, goda relationer etc.

Hur länge energin varar är väldigt individuellt. Om det känns som om energin aldrig räcker till använder vi troligen mer kraft än vi fyller på. Kanske läcker energikroppen energi? Om energikroppen är skadad kan det vara svårt eller t.o.m. omöjligt att få resurserna att räcka oavsett hur mycket vi än tankar på.

Ohälsosam stress påverkar energikroppen på ett mycket negativt sätt. Att t.ex. vårda och uppfostra barn med särskilda behov, där de egna behoven ständigt läggs åt sidan, påverkar oss oerhört mycket. Närståendes sjukdom eller död. Skilsmässa eller separation. Egen sjukdom, upplevelse av stark smärta, olyckor och andra fysiska trauman. Parförhållanden med utmaningar i form av otrohet. Narcissism eller härskartekniker i privatlivet eller på arbetsplatsen. Att mista sitt jobb eller sin ekonomiska trygghet. Det finns ett talesätt som säger: ”att mista sig själv”, då man tappar fotfästet och efteråt är ingenting sig likt.

Hur går en behandling till ?

Innan behandlingen har vi ett möte per telefon i ca 30 minuter. Detta är viktigt för att jag ska få en bild av vad det är som är viktigt för dig i livet just nu och för att jag ska kunna göra så bra affirmationer som möjligt som passar just dig. Det brukar även ha en väldigt positiv inverkan på behandlingen, att vi först ringar in vad det finns för utmaningar i livet, vad du vill arbeta med att förbättra. Intentionen för behandlingen blir tydligare och det ger bättre resultat.

Under behandlingen ligger du på en massagebänk. Jag lägger en tunn och lite smalare madrass på bänken för att det ska bli extra bekvämt. Om du vill får du en kudde under knäna och under huvudet samt en skön filt över dig så du håller dig varm. Det kan vara skönt att ha bekväma kläder på sig som sitter löst och ledigt och strumpor är bra att ha med sig eller på sig då jag sitter och håller i fötterna ganska länge. Efter ungefär hälften av behandlingen jobbar vi lite med mentala mönster och affirmationer. Jag säger några affirmationer, en i taget som du får säga efter, antingen högt eller tyst inom dig. Därefter låter du affirmationen sjunka in och svepa runt i kroppen. Efter det befäster du affirmationerna efter mina instruktioner.

Under behandlingen får du gärna slappna av så mycket du kan. Det är helt ok om du somnar (och snarkar ;) )

Ibland kan det dyka upp gamla krämpor och känslor under behandlingen. De kan sitta i allt från några minuter till några dagar för att sedan försvinna.
Drick gärna mycket vatten eller citronvatten/gurkvatten eller annat aktiverat vatten efteråt. Det hjälper till att spola ut slaggprodukter och hjälper flödet i kroppen.

Efter några dagar har vi åter kontakt per telefon för att följa upp och se hur det har varit. Kanske har det dykt upp frågor i efterhand ?